we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego
zaprasza na:
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
 
Spotkania odbędą się w dniach:
29 listopada 2017 w godz. 8.00-14.00
01 grudnia 2017 w godz. 8.00-14.00
04 grudnia 2017 w godz. 8.00-14.00
06 grudnia  2017 w godz. 8.00-14.00

Miejsce : Sala Konferencyjna „Garage Hotel”,  ul. Toruńska 113, Włocławek
 
 
PROGRAM:
 
godz. 8.00 – rozpoczęcie spotkania

1. Wykłady eksperckie: 
  • Pomiędzy instytucją, a rodziną - deinstytucjonalizacją systemu pieczy zastępczej w kontekście tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej;
  • Zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz pieczy zastępczej;
  • Rodzinna piecza – korzyści dla rozwoju dziecka.
 godz.11.15 serwis kawowy

2. Panel dyskusyjny:

Modernizacja pieczy zastępczej w kontekście odejścia od instytucjonalizacji: odejście od dużych placówek, rozwój rodzinnych form opieki, zmiana postrzegania placówek opiekuńczo- wychowawczych.
Dobre praktyki działań na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w woj. kujawsko –pomorskim:
  • doświadczenia rodzin zastępczych;
  • rozwój rodzinnych form opieki i odejście od dużych placówek przykładem skutecznej deinstytucjonalizacji.
3. Podsumowanie seminarium – dyskusja panelowa

godz. 13.15 – obiad

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 54 413 50 95 w.63 do dnia 27 listopada, ilość miejsc ograniczona.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Dla Naszych Dzieci”, ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek.
 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie