we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum” – to był pracowity rok


       Od początku roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum” podjęliśmy szereg działań mających na celu wsparcie rodzin z naszego miasta. W Centrum Wsparcia Rodziny mieszczącym się przy ul. Żytniej 58 zrealizowaliśmy specjalistyczne poradnictwo rodzinne, warsztaty oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.
       Dzięki projektowi młodzież opuszczająca pieczę zastępczą miała szansę skorzystać z bonów edukacyjnych – kursów języka angielskiego o wartości 1000zł każdy.
       Dużym sukcesem okazał się 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Jastrzębiej Góry dla 39 osób, który zorganizowaliśmy w sierpniu. Oprócz elementów rekreacyjnych, wycieczki do Gdańska przeprowadzono liczne warsztaty, konsultacje specjalistyczne oraz zabawy integracyjne, które bez wątpienia wzmocniły więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
       Z myślą o dzieciach wyszliśmy z działaniami poza Centrum Wsparcia Rodziny i przeprowadziliśmy w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie warsztaty socjoterapeutyczne oraz cykle warsztatów pn. „Moje emocje”.
       Na koniec roku zaplanowaliśmy propagowanie pieczy zastępczej, a co za tym idzie zorganizowaliśmy całodniowe spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Seminaria te odbyły się w Sali Garage Hotel.
       Podsumowując, w bieżącym roku objęliśmy wsparciem 325 osób, w tym osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące pieczę zastępczą, osoby przebywające w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Obok liczb należy pamiętać także o niewymiernych efektach projektu takich jak zadowolenie uczestników, Ich radość, satysfakcja, wdzięczność, a także liczne wzruszenia. Mając na uwadze efekty oraz oczekiwania i potrzeby rodzin zaplanowaliśmy w nadchodzącym roku bogatą ofertę wsparcia.
 
 
Opracowały:
Beata Mrozińska-Chlebowska
Dagmara Rutkowska
   

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie