we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Kursy zawodowe i staże w ramach projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”


Od 2017 r. uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie grup samopomocowych. Beneficjenci projektu w ramach grup na bieżąco omawiają najważniejsze wydarzenia związane z udziałem w projekcie jak i wymieniają się doświadczeniami, wzajemnie motywują i wspierają w dążeniu do urzeczywistniania podjętych zobowiązań i postanowień. Grupy samopomocowe stanowią również forum wymiany informacji i wskazówek, celem przezwyciężania trudności życiowych i efektywnego pokonywania codziennych problemów. Uczestnictwo w grupach samopomocowych przyczynia się do nawiązania i wzmocnienia relacji społecznych, rozwija świadomość zmierzającą ku pomaganiu sobie i innym. Opiekunowie grup samopomocowych – pracownicy socjalni, moderują spotkania proponując tematy do dyskusji, które przy akceptacji uczestników omawiane są w trakcie spotkań.

 

Kontynuowane są także działania środowiskowe, angażujące uczestników projektu, jak również osoby z ich społecznego otoczenia. Od miesiąca stycznia 2018 r. odbyło się 7 w/w działań, animatorzy lokalni zaproponowali uczestnikom następujące aktywności:

·         zabawa karnawałowa – spotkanie aktywizacyjno-integracyjne

·         warsztaty czytelnicze

·         warsztaty fotograficzne

·         quilling z warsztatami wielkanocnymi

·         „Dzień Wolnej Sztuki” – spotkanie w muzeum

·         „Teatr bez tajemnic” – zajęcia z przewodnikiem Teatru Impresaryjnego

·         „Dzień Dziecka” – spotkanie aktywizacyjno-integracyjne

Promowanie alternatywnych, pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego, zapoznanie z ofertą instytucji działających w sferze kultury i edukacji, uruchomienie potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa i sąsiedzka to cele realizowane za pomocą działań środowiskowych.

 

Spośród uczestników projektu 14 osób wzięło udział w kursach zawodowych, zakończonych pomyślnie zdanym egzaminem. W miesiącu czerwcu  rozpoczęła się realizacja staży zawodowych u wybranych pracodawców, m.in. na stanowiskach pomoc administracyjna, pomoc kuchenna, pracownik ochrony, pracownik gospodarczy. Nowe wyzwania związane z podjęciem stażu omawiane są na bieżąco z pośrednikiem pracy, który monitoruje postępy i motywuje uczestników do dalszego rozwoju.

 

 

Opracował

Adam Znamierowski

Asystent Koordynatora Projektu

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie