we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Aktywny Samorząd


„Aktywny samorząd” w roku 2020


W dniu 7 stycznia 2020 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób
ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób
ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
i
trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób
ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
i dy
sfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,


Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób
ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

 

tj. (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

 

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MODUŁU I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową


Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

Wniosek A1 (dysfunkcja narządu ruchu) – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Wniosek
A4 (dysfunkcja narządu słuchu) – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
załączniki: A1, A4

Wniosek A2-A3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
załączniki: A2, A3


Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym

Wniosek B1-B3-B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania
Wniosek B2
– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
załączniki:
B1, B2, B3, B4

Wniosek B5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
załączniki: B5


Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się

Wniosek C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
załączniki: C1

Wniosek C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
załączniki: C2

Wniosek C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
załączniki: C3

Wniosek C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
załączniki: C4

Wniosek C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
załączniki: C5


Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
załączniki: D

 

WNIOSEK DOTYCZĄCY MODUŁU II


Wniosek – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
załączniki: zaświadczenie


WNIOSEK - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Wniosek

 

 


„Aktywny samorząd” w roku 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument
pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W roku 2019 realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I

·         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

·         Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

·         Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożlwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarz specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

·         Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

·         w szkole policealnej,

·         w kolegium,

·         w szkole wyższej - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe
lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)
lub niestacjonarnym ( wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły
poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2019

Termin

Opis

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary A – D)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

 Wnioski do pobrania

  • Wnioski w formacie Microsoft Word

Wniosek-A1-A4  Wniosek-A2-A3  Wniosek-B1-B2-B3-B4  Wniosek-B5

Wniosek-C1  Wniosek-C2  Wniosek-C3  Wniosek-C4  Wniosek-C5  Wniosek-D

Załącznik nr  4 do  Modułu I, Obszar C, Zadanie 3

Załącznik nr 4 do Modułu I, Obszar C, Zadanie 4

  • Wniosek w formacie PDF

WNIOSEK „M-II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

 poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie