we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Mocni razem - Podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej


    „Mocni razem - Podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy
i organizatorów społeczności lokalnej”

 

   Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku,
nr 4/G/2018/010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu

   Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. 


Odbiorcy projektu


   Projekt sterowny jest 23 osób (20K, 3M) w tym: 9 osób – liderów społeczności lokalnej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 14 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 5 wolontariuszy, koordynator Klubu Wolontariatu, 4 organizatorów społeczności lokalnej, 3 liderki.

   W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1.        Działania warsztatowe w ramach projektu grantowego skierowane będą do 23 osób (20K,3M). Na działania warsztatowe w projekcie składają się:


a.   Warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem będzie  zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

    (1 spotkanie 4 godz., 23 osoby).


b.   Warsztaty z zakresu autoprezentacji, których celem będzie rozwinięcie umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów i przekonań przez wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem tj.: organizatorów społeczności lokalnej
i koordynatora Klubu Wolontariatu (2 grupy, 2 dnix6 godz.= 12 godz. – jedna grupa, razem 2 grupy 24 godz.).


c.   Warsztaty antystresowe, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W warsztacie wezmą udział 23 osoby. Zajęcia będą odbywały się przez dwa dni
po 6 godzin tj. razem 12 godz.


d.   Warsztaty florystyczne, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z elementami terapii z roślinami oraz zapoznanie z podstawowymi akcesoriami florystycznymi i komponowaniem kompozycji florystycznych
z żywych kwiatów. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób
tj. razem 18 godz.


e.   Warsztaty techniki animacji, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi technikami animacji, takimi jak: animacja czasu wolnego, face painting, gry i zabawy  dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenie balonowych konstrukcji, zabawy animacyjne przy użyciu chusty Klanza.
Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób tj. razem 18 godz.


f.   Warsztaty kreatywne z wykonywania świec i mydeł, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi alternatywami spędzania czasu wolnego m.in. technikami zajęć kreatywnych.
Odbędzie się 1 spotkanie 6 godz. dla 23 osób.


g.   Warsztaty kreatywne z wyplatania makram. Celem warsztatów będzie zapoznanie liderów społeczności lokalnej i wolontariuszy z różnymi technikami zajęć kreatywnych, takimi jak makrama – umiejętność wyplatania sznurków
bez użycia igieł, drutów lub szydełka.  Odbędą się 2 warsztaty po 6 godz.
Razem 12 godzin  warsztatów dla 23 osób. 


2.      Działania środowiskowe

a.     Wycieczka edukacyjno-integracyjna do ogrodu botanicznego, 23 osoby.

b.     Anielskie spotkanie przy choince, 23 osoby oraz otoczenie – mieszkańcy miasta Włocławek.  

 

Efekty związane z realizacją projektu:

-        Podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 14 osób z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w warsztatach ze specjalistami.

-        Uzyskanie certyfikatu przez 23 uczestników projektu (20K, 3 M) o ukończeniu warsztatów:

a)       pierwszej pomocy przedmedycznej

b)      autoprezentacji

c)       antystresowych

d)      florystycznych

e)       kreatywnych z wylatania makram

f)       kreatywnych z wykonywania mydeł i świec 

g)      techniki animacji

-        Udział 23 uczestników projektu w dwóch działaniach środowiskowych.Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Klub Integracji Społecznej, ul. Okrzei 61
pok. nr 6
tel.: 54 411 04 37

cal@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 35195,70 zł
Kwota dofinansowania: 31868,00 zł
Wkład własny: 3327,70 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie grantowymMocni razem - Podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”

Formularz rekrutacyjny do projektu grantowego „Mocni razem - Podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”

Mocni razem:
„Uczestnicy projektu - Mocni razem odbyli pierwsze warsztaty”

„Razem byliśmy na wycieczce edukacyjno-integracyjnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”

Uczestnicy projektu „Mocni razem” podnoszą kwalifikacje

Podnosimy kwalifikacje nabywając nowe umiejętności 

„Anielskie spotkanie przy choince”


poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie