we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Razem byliśmy na wycieczce edukacyjno-integracyjnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”W dniu 7 października 2019 r. 23 uczestnicy projektu grantowego pn. „Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”, udali się
na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przygodę z jesiennym, ale jeszcze zielonym ogrodem, uczestnicy zaczęli od zwiedzania ścieżek edukacyjnych z przewodnikiem, który oprowadził gości po jego tematycznych miejscach
i zakątkach.

Zwiedzający poznali owoce i nasiona wybranych roślin, dowiedzieli się jak się rozsiewają
i przygotowują do przetrwania zimy. Zwiedzili również przepiękny ogród różany.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego była wstępem do zaplanowanych warsztatów florystycznych, które w wkrótce się odbędą.

Projekt grantowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Sporządziła: Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz - Koordynator Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie