we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum 2” – kolejny intensywny rok za nami


W Centrum Wsparcia Rodziny mieszczącym się przy ul. Żytniej 58 realizowaliśmy w 2019 roku szereg form wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

- specjalistyczne poradnictwo prawne

- specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne

- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie

- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów

- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

- szkolenia dla wolontariuszy

    Dzięki projektowi dziesięć osób opuszczających pieczę zastępczą miało szansę skorzystać z bonów edukacyjnych – kursów języka obcego.  

    Dużym sukcesem okazał się 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Łeby dla 40 uczestników, który zorganizowaliśmy w sierpniu. Oprócz elementów rekreacyjnych, wycieczki do Gdańska, przeprowadzono liczne warsztaty, konsultacje specjalistyczne oraz zabawy integracyjne, które bez wątpienia wzmocniły więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.

    Wychodząc z działaniami poza Centrum Wsparcia Rodziny przeprowadziliśmy w świetlicach środowiskowych: Zefir, Zorza, Zachęta i Zacisze warsztaty socjoterapeutyczne oraz cykle warsztatów pn. „Moje emocje”. W minionym roku podjęliśmy także stałą współpracę z dwiema z nich tj.  z Zorzą i Zefirem, w których dzieci mogły korzystać z zajęć socjoterapeutycznych i wyrównujących braki szkolne z matematyki. Jak się okazało pomysł ten był „strzałem w dziesiątkę”.

    Na koniec roku zaplanowaliśmy propagowanie pieczy zastępczej, a co za tym idzie zorganizowaliśmy całodniowe spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Seminaria te poprowadziło dla nas Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DLA NASZYCH DZIECI  w sali konferencyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

   Warto również wspomnieć o aspekcie materialnym projektu. Każdy  z naszych warsztatów wzbogacony był o materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy i obiadowy. Nasze Centrum Wsparcia Rodziny oraz świetlice Zorza i Zefir zostały doposażone w nowe meble, sprzęty multimedialne, komputery oraz materiały edukacyjne w postaci zestawów klocków LEGO, chust animacyjnych, globusów edukacyjnych. Każdy z odwiedzających nas beneficjentów mógł liczyć na zwrot kosztów dojazdu w postaci biletów MPK. W ramach projektu udało nam się także zmienić jeszcze jedną rzecz, o której napiszemy w kolejnej notatce.

    Podsumowując, ubiegły rok zaliczamy do udanych oraz mamy nadzieję, że oferta wsparcia, którą przygotowaliśmy na nowy rok spotka się z równie pozytywnym odbiorem.

 

Opracowały:
Beata Mrozińska-Chlebowska
Dagmara Rutkowska

GALERIA ZDJĘĆ

   

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie