we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z NiepełnosprawnościamiPełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Agnieszka Chmielewska

 

ul. Ogniowa 8/10
87 – 800 Włocławek
tel. 54 423 23 07
e-mail: pn@archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:
Wtorek w godz.: 10:00 – 15:00
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz.: 10:00 – 13:00

 

Zapisy na spotkania przyjmuje Sekretariat Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku ds. Wsparcia Społecznego, ul. Ogniowa 8/10, pok. 219, tel. 54 423 23 06,
e-mail: sekretariat.ws@archiwum.mopr.wloclawek.pl    

 

 

Pełnomocnik działa na obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, inicjując i koordynując działania zmierzające do poprawy jakości i komfortu życia osób z niepełnosprawnościami oraz dokonując analiz i ocen sytuacji poprzez współuczestniczenie w opracowaniu i wdrażaniu planów i programów w tym zakresie.

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i uzgadnianie przedsięwzięć mających na celu pełną integrację osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej a w szczególności:

1. współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku,

2. współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej środowiska osób z niepełnosprawnościami,

3. inicjowanie i wspieranie działań w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji itp.
na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami,

4. analizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

a. poprawy infrastruktury przestrzennej i komunikacyjnej Miasta,

b. możliwości i łatwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,

c. pomocy w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),

d. inicjowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

e. rehabilitacji i udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami,

f. wolontariatu i asystentury na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

g. promowania osiągnięć w nauce, kulturze i sporcie osób z niepełnosprawnościami.

5. przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozwiązań dotyczących dostosowania budynków, przestrzeni
i komunikacji publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

6. promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami

7. promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami,

8. koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem przez Miasto rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z innych źródeł.


Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Włocławek oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem, w szczególności polegającej na konsultacji z nim działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek
i jednostki miejskie oraz zadań, które mają związek z zakresem realizowanym przez Pełnomocnika.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie