we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne
„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne
 w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID– 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,


projekt partnerski  Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo,
Działania
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Cel projektu:
Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  w okresie
od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 41 176 470,59 zł
Kwota dofinansowania: 39 117 647,05 zł 
Kwota dofinansowania
projektu realizowanego przez MOPR Włocławek: 270 720,00 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku będzie realizatorem działań projektowych na rzecz:

1)      Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Nowomiejska 19,

2)      Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Dobrzyńska 102.


 
Działania:


  •   zakup środków ochrony indywidualnej, materiałów i środków  do dezynfekcji,

  •  finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia pracowników DPS,

  • zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie