we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – II edycja”
Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – II edycja”

 

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Od 15 czerwca br., po okresie zawieszenia z uwagi na sytuację epidemiczną, wznowione zostały zajęcia dla uczestników projektu. Sytuacja epidemiczna wpłynęła za zmianę terminów realizacji poszczególnych działań w projekcie, z tego też względu realizacja kursów zawodowych dla uczestników rozpoczęła się 13 lipca br.  Do szkoleń realizowanych w II edycji przystąpiło łącznie 14 uczestników, z czego 7 uczestników realizuje kurs „Pracownik gospodarczy”, a 7 uczestników realizuje „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP DO 1KV". Zakończenie szkoleń zaplanowane jest na 28 sierpnia br.

 

Równolegle w ramach oferowanego wsparcia w projekcie realizowane jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, w ramach którego uczestnicy projektu uzyskali profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają na co dzień. Kontynuowane są także zajęcia grup samopomocowych, gdzie uczestnicy projektu omawiają ważne dla nich tematy, wymieniają doświadczenia i informacje, uzyskują wzajemne wsparcie i pomoc. Grupa samopomocowa jest miejscem wymiany wskazówek i informacji, dzięki którym łatwiej przezwyciężać trudności życiowe i pokonywać codzienne problemy.

 

Uczestnicy projektu wraz z osobami z ich otoczenia biorą udział w inicjatywach integracyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych. Inicjatywy te mają na celu promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację uczestników.

 

Od września do grudnia 2020r. 14 osób będzie realizowało 4 miesięczny staż zawodowy u wybranych pracodawców.

 

Opracowała:
Jolanta Słupczyńska
Asystent Koordynatora Projektu


poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie