we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Zakończenie RWC2
     W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-12.00-04-118/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przez okres 4 tygodni, tj. do 31 października 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz usługi w placówkach wsparcia dziennego, usługi dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,  ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie