we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ul. Ogniowa 8/10

Kierownik - Alicja Krysińska

Sekcja Świadczeń Rodzinnych MOPR realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zm.).
Do głównych zadań Sekcji należy:

  1. Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne.
  2. Informowanie o uprawnieniach do świadczeń rodzinnych.
  3. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych.
  4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
  5. Ustalanie prawa i zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
  6. Współpraca z innymi odpowiednimi  podmiotami w zakresie niezbędnym do ustalania prawa doświadczeń rodzinnych.
  7. Rozpatrywanie spraw w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.
  8. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
  9. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  10. Koordynacja  spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie