we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Świetlica 'Zefir'


Świetlica „ZEFIR”
ul. Kaliska 7

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek    10.00 - 18.00

Kadra pedagogiczna:
Aneta Damska – Kierownik
Joanna Detmer  – Starszy wychowawca
Barbara Łuciuk - Starszy wychowawca

Świetlica ,,Zefir’’ jest placówką wsparcia dziennego utworzoną i prowadzoną przez MOPR od 1997r. Funkcjonuje w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, a obszar jej działań obejmuje osiedle „Południe” we Włocławku. Świetlica „Zefir” prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka współpracuje z rodziną, współdziała z osobami, podmiotami, organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i rodziny.

Wychowankami Świetlicy „Zefir” mogą być dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia. Praca z wychowankiem i jego rodziną odbywa się na zasadzie dobrowolności . Placówka zapewnia ciepły posiłek, kanapki oraz słodycze.

 

  

W Świetlicy „Zefir” odbywa się szereg zajęć warsztatowych, gier i zabaw edukacyjnych, konkursów, zajęć sportowych, których celem jest aktywowanie wychowanków do samodzielnej pracy, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, wspieranie rozwoju i umacnianie w procesie podejmowania decyzji.
Dzieci i młodzież ze Świetlicy „Zefir” bardzo chętnie reprezentują  placówkę poprzez udział w różnego rodzaju
imprezach kulturalno – edukacyjnych, sportowych.
Duże znaczenie, w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań wychowanków odgrywa organizowanie w Świetlicy uroczystości podtrzymujących polskie tradycje oraz imprez okolicznościowych (Andrzejki, Wigilia, Wielkanoc, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka)

 

   

               

Działania placówki związane z wychowaniem, opieką  trwają cały rok kalendarzowy rozszerzając swoją ofertę o organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Podczas wakacji wychowankowie Świetlicy są uczestnikami kolonii letniej  oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.

               

Systematyczny i aktywny pobyt dziecka w Świetlicy „Zefir” pozwala na utrwalenie sposobów efektywnego porozumiewania się, doświadczenia współpracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności poszerzania swojej świadomości poprzez doświadczenie uczucia sukcesu, a także wzbogacenie wiary we własne siły i możliwości.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie