we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Praktyczne porady dla pomagających osobom doznającym przemocy


Kierunki pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie:

1.     Nauka dbania o bezpieczeństwo własne i dzieci,

2.     Zmiana postawy wobec siebie,

3. Wskazywanie obszarów kompetencji – poszukiwanie, wzmacnianie, wydobywania zasobów osobistych,

4.     Określenie potrzeb, wynikających z nich celów oraz ich realizacja,

5.     Zwiększenie poczucia mocy osobistej, wpływu kontroli,

6.     Zmiana relacji ze sprawcą,

7.     Zachęcenie do samodzielności,

8.     Asertywność,

9.     Pomoc w konkretnych sprawach.

 

Jak warto rozmawiać podczas pierwszego kontaktu z osobą,

która doświadczyła przemocy domowej

 

1.     Zadbaj o czas i miejsce rozmowy, rozmawiaj w takim miejscu, które sprzyja atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, zarezerwuj wystarczający czas na rozmowę,

2.     Wysłuchaj jej uważnie, nie przerywaj jej, nie oceniaj, nie poddawaj krytyce, jeśli mówi chaotycznie to wysłuchaniu, postaraj się uporządkować fakty, dopytać  o rzeczy, które Ci umknęły podczas rozmowy.

3.     Postaraj się ją zrozumieć, spójrz na to jej oczami, spróbuj sobie wyobrazić jej sytuację, nie myśl, że pierwsza rozmowa z Tobą zmieni coś w jej życiu, postaraj się znaleźć takie sytuacje w jej życiu, które zakończyły się dla niej pomyślnie i spróbuj na tej podstawie zbudować jej wiarę we własne siły.

4.     Nazwij przemoc przestępstwem, powiedz jej, że to czego doświadcza to przemoc karana przez prawo a nie konflikt który można rozstrzygnąć wymuszając na sprawcy obietnicę poprawy.

5.     Powiedz jej jakie ma prawa, wzywanie Policji na interwencję, założenie sprawy karnej w Prokuraturze (założenie sprawy karnej jest bezpłatne, przy założeniu sprawy karnej istotne jest – zaświadczenie lekarskie, obdukcje, wizyty u lekarza   w Rejonowej Przychodni Zdrowia, świadkowie, interwencje Policji, sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej – polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).

6.     Powiedz jej (najlepiej zapisz na kartce) gdzie może się zwrócić po pomoc, psychologiczną – informacje o grupach wsparcia, prawną – informacje o bezpłatnych poradach prawnych, nocleg – informacje o schroniskach, domach samotnych matek z dziećmi, noclegowniach, hostelach. Postaraj się zachęcić ją do szukania tam pomocy, pozostaw jej decyzję o czasie i sposobie szukania pomocy, zaznaczając jednak, że im szybciej to zrobi, tym szybciej skończy się jej cierpienie, szanuj zasadę małych kroków, szukajcie małych lecz realnych posunięć.

Czego należy unikać szczególnie w pierwszym kontakcie z osobą,

która doświadczyła przemocy domowej

 

1. Nie rozmawiaj jednocześnie z ofiarą i sprawcą przemocy, nie prowadzi to do skutecznych rozwiązań.

2.     Unikaj własnej interpretacji i oceny sytuacji, w pierwszym kontakcie może być zbyt pochopna.

3.     Unikaj okazywania zniecierpliwienia, irytacji, złości, to przeszkadza w nawiązaniu dobrego kontaktu.

4.     Nie obciążaj odpowiedzialnością, ani winą za to co się zdarzyło, za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.

5.     Nie namawiaj jej, by pogodziła się ze swoją sytuacją, jeśli to zrobi, być może już nigdy nie będzie próbowała szukać pomocy.

6.     Nie bagatelizuj jej problemu, ona najlepiej wie jak go doświadcza.

7.     Nie namawiaj jej do zmiany zachowania w stosunku do sprawcy – jako gwarancji ustania przemocy, takiej gwarancji nie ma.

8.     Nie sugeruj jej rozwodu jako rozwiązania sytuacji, rozwód – w przeciwieństwie do sprawy karnej jest prywatną sprawą każdego człowieka.

9.     W przypadku gdy sprawca jest uzależniony od alkoholu nie koncentruj się na jego uzależnieniu, to jego problem. Ty rozmawiasz z jego ofiarą – skoncentruj się na jej problemach.

10. Nie obciążaj jej winą za to, że wcześniej nie szukała pomocy, z jej punktu widzenia nie było to możliwe.

Pamiętaj! Jesteś dla niej ważną osobą w wyzwalaniu się z przemocy, której doświadcza.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie