we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
500+


INFORMACJA
o terminach wypłat ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Punkt Kasowy

do pobrania tutaj


Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w 2021 r.


Szanowni Klienci,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Planowane terminy wypłat na konto świadczeń rodzinnych  i świadczeń wychowawczych:

Miesiąc

Dzień wypłaty

Styczeń 2021

21

A – J

22

K – P

25

R – Ż

Luty 2021

18

A – J

19

K – P

22

R – Ż

Marzec 2021

22

A – J

23

K – P

24

R – Ż

Kwiecień 2021

21

A – J

22

K – P

23

R – Ż

Maj 2021

21

A – J

24

K – P

25

R - Ż

Czerwiec 2021

21

A – J

22

K – P

23

R – Ż

Lipiec 2021

21

A – J

22

K – P

23

R – Ż

Sierpień 2021

20

A – J

23

K – P

24

R – Ż

Wrzesień 2021

22

A – J

23

K – P

24

R – Ż

Październik 2021

21

A - K

22

L - Ż

 

 

Listopad 2021

25

A – J

26

K – P

29

R – Ż

Grudzień 2021

20

A – J

21

K – P

22

R – Ż

Wypłaty świadczeń realizowane będą (tj. przelewy wysyłane będą) w powyższych terminach, o ile Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku będzie w posiadaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń rodzinnych i wychowawczych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ustawowe terminy wypłat świadczeń

 

 

Świadczenia wychowawcze

(Rodzina 500 plus)

 

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Podstawa prawna: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

Świadczenia rodzinne:

 

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

– specjalny zasiłek opiekuńczy,

– zasiłek dla opiekuna,

– jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Podstawa prawna: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnychTERMINY SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 

NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na okres od dnia  1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W związku z tym, najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:

- online od 1 lutego 2021 r.         przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia  lub portal PUE ZUS,

- drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021 r.  - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Ogniowa 8/10  lub za pośrednictwem poczty,

Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego :

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje:

 

do 30-04-2021 r.

 

do 30-06-2021 r.

 

od 01-05-2021 r. do 31-05-2021 r.

 

do 31-07-2021 r. (z wyrównaniem od VI)

od 01-06-2021 r. do 30-06-2021 r.

 

do 31-08-2021 r. (z wyrównaniem od VI)

od 01-07-2021 r. do 31-07-2021 r.

 

do 30-09-2021 r. (bez wyrównania za VI)

od 01-08-2021 r. do 31-08-2021 r.

 

 do 31-10-2021 r. (bez wyrównania za VI i VII)

 
WAŻNE! Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku ( bez wyrównania).

 

Przypominamy:

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ( dot.opieki naprzemiennej), albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  dotyczących podzielności świadczenia.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( składane osobiście) MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE:

http://www.bip.archiwum.mopr.wloclawek.pl/ lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

Dane teleadresowe do punktu obsługi interesanta dostępne są na stronie http://www.bip.archiwum.mopr.wloclawek.pl/ zakładka  Sekcja Świadczeń Rodzinnych - wykaz pracowników przyjmujących wnioski


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500+) W 2021 ROKU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przypomina, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają terminy wypłat świadczenia wychowawczego (500+).

Wypłaty będą realizowane w II połowie miesiąca. W miesiącu styczniu w dniach od 21 do 25.

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zsynchronizowania wypłat z wpływem środków na ich realizację.

Harmonogram z terminami wypłat dla osób, które mają realizowane świadczenia
w formie gotówkowej jest dostępny w Punkcie Wypłat przy ul. Związków Zawodowych.Karta usługi, wzór wniosku oraz załączniki do pobrania


Program Rodzina 500+


Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-linepoleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie