we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Klub Wolontariatu


Zaproszenie do współpracy

Klub Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza osoby chętne do włączenia się w pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Oferujemy szerokie możliwości prac wolontarystycznych, od wolontariatu akcyjnego, poprzez pomoc dzieciom w nauce, pomoc osobom niepełnosprawnym, do działań skierowanych do osób starszych i samotnych.

Obszar działań wolontariuszy

Wolontariat stały

Jest to systematyczna praca, przynajmniej przez okres jednego miesiąca w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo, w wybranym obszarze działań. Poniżej podajemy przykłady wolontariatu stałego.
  • Praca z dziećmi i młodzieżą polegająca na włączeniu się wolontariuszy w codzienne funkcjonowanie prowadzonych przez MOPR świetlic. Chętnie angażujemy wolontariuszy mogących pomóc wychowankom w odrabianiu zadanych lekcji, mających pomysł jak zagospodarować dzieciom wolny czas, chcących być dla nich inspiracją i dobrym przykładem. Wolontariusze pracujący z dziećmi w świetlicach ściśle współpracują z etatowymi wychowawcami, znajdują się pod ich merytoryczną opieką, liczyć mogą na radę i wsparcie z ich strony.
  • Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również starszych i samotnych prowadzony przez Klub Wolontariusza MOPR polega na odwiedzaniu osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, wsparciu emocjonalnym poprzez wspólne rozmowy i spacery oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu (w zależności od potrzeb może to być zrobienie zakupów, zrealizowanie recept, pomoc w sprzątaniu mieszkania itp.). Nie prowadzimy wolontariatu w zakresie usług pielęgniarsko-medycznych.
  • Wolontariat w Klubie Integracji Społecznej na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych polega na pomocy w prowadzeniu grup wsparcia i dzieleniu się historią własnej, pozytywnej drogi do zmian. Mile widziane są również osoby mogące poprowadzić zajęcia informatyczne.  
Wolontariat akcyjny

Jest to wolontariat polegający na zaangażowaniu się w przygotowanie i przeprowadzenie jednorazowego wydarzenia, jak również obejmującego większą ilość spotkań projektu.
  • Osoby zainteresowane wolontariatem akcyjnym współpracują przy organizacji okolicznościowych wydarzeń realizowanych przez działający w ramach MOPR Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej. Są to różnego rodzaju pikniki i festyny, spotkania grup sąsiedzkich, warsztaty tematyczne, a także ferie i półkolonie letnie dla dzieci. 
 
Pierwsze kroki w wolontariacie

Kandydat na wolontariusza wypełnia ankietę rekrutacyjną, na której oprócz danych osobowych, wskazuje obszar, w który chciałby się zaangażować, a także krótko charakteryzuje swoje pasje i zainteresowania. Powyższe informacje będą pomocne przy ustaleniu profilu jego dalszej pracy. Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców na udział w wolontariacie.
Pierwsza wizyta wolontariusza w placówce bądź u osoby potrzebującej wsparcia odbywa się przy udziale koordynatora Klubu Wolontariatu. W jego obecności strony ustalają plan dalszej współpracy. Każdemu wolontariuszowi przysługują 2 tygodnie okresu próbnego, to czas potrzebny by zorientować się, czy praca której się podjął zgodna jest z jego oczekiwaniami i czy się w niej odnajduje. Po upływie dwóch tygodni Dyrektor MOPR w imieniu Ośrodka zawiera z wolontariuszem pisemne porozumienie na czas określony. Wolontariusz poinformowany zostaje o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Na podstawie umowy na czas pracy objęty zostaje ubezpieczeniem NNW. Praca wolontariusza jest monitorowana przez koordynatora Klubu, wolontariusz na bieżąco wypełnia kartę pracy, która stanowi potwierdzenie jego aktywności. W razie pojawiających się pytań i trudności wolontariusz może zwrócić się do koordynatora celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
 
Warto zostać wolontariuszem

W trakcie umowy, a także po jej zakończeniu, na życzenie wolontariusza wydawane jest zaświadczenie o wykonywanej pracy. Zaświadczenie dokumentujące aktywność wolontariusza może okazać się przydatne zarówno w szkole, na uczelni, jak i przy podjęciu pracy zawodowej. Wolontariusze zrzeszeni w Klubie zapraszani są na spotkania integracyjne, podczas których mają okazję zapoznać się ze sobą, wymienić doświadczeniami i zaplanować wspólne przedsięwzięcia. W ramach współpracy z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wolontariusze zgłaszani są do udziału w organizowanych przez Centrum szkoleniach.
Zaangażowanie w wolontariat, obok cennego doświadczenia pracy na rzecz innych, to także szansa na sprawdzenie własnych możliwości i predyspozycji, na rozwijanie pasji i zainteresowań, na nowe znajomości i przyjaźnie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
 


Dokumenty:


Wydarzenia

 
 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie