we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Przemoc Domowa


Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

•    Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
•    Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
•    Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
•    Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo  do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
•    Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
•    Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.


Każdy człowiek ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie