we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
SŁUŻBA BHP


Służba BHP
ul. Ogniowa 8/10

Dane teleadresowe


Do zadań Służby BHP należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku,
2) opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
3) sporządzanie i przedstawienie Dyrektorowi, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawiających warunki pracy,
4) przygotowanie pracowników i obiektów Ośrodka do prowadzenia akcji ratowniczej,
5) realizacja zadań wynikająca z uregulowań w zakresie pomocy przedmedycznej w Ośrodku,
6) organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń pracowników Ośrodka z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą,
8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
10) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
11) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
12) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także pracach komisji bhp.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie