we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Utworzenie klubu młodzieżowego 'Osiągalnia' przy świetlicy środowiskowej MOPR 'Zachęta'Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia"

przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

 Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, nr 2/G/2018/014 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego. W trakcie 6 m-cy uczestnictwa każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz wsparcie prowadzące do rozwiązania istniejących problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie.

Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb oraz przyczyni się do budowy więzi, relacji i integracji grupy w wieku adolescencji.

 Odbiorcy projektu

Projekt Utworzenia Klubu Młodzieżowego „Osiągalnia” skierowany jest dla 12 osób (K-8, M-4) w wieku 14 – 18 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek, korzystających z pomocy MOPR w okresie od 14.05.2019 r. do 15.11.2019 r.

 W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1.    wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu,

2.    pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – zajęcia
z doradcą zawodowym 3 spotkania po 2 godz.,

3.    wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – zajęcia z socjoterapeutą 6 spotkań po 2 godz.,

4.    zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – zajęcia z terapeutą uzależnień 3 spotkania po 2 godz.,

5.    rozwój talentów i zainteresowań – zajęcia z instruktorem zajęciowym
8 spotkań po 2 godz.,

6.    bezpieczne zachowania pro zdrowotne – zajęcia z pielęgniarką 3 spotkania po 2 godz.,

7.    w celu wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem zostaną podjęte działania środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, na kręgle, do MCDonald`s, dwie wycieczki do Malborka i Warszawy oraz ognisko.Efekty działań podjętych w projekcie to:

  • wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych,
  • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań,
  • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek,
  • rozwój talentów i zainteresowań,
  • bezpieczne zachowania pro zdrowotne,
  • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10; 87-800 Włocławek
pok. Nr 233
tel.: 54 423 23 46

Koordynator projektu Monika Orzechowska: m.orzechowska@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 23 147,08 zł
Kwota dofinansowania: 21 336,16 zł
Wkład własny: 1 810,92 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie grantowym Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

Formularz rekrutacyjny do projektu grantowego Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"
MŁODZIEŻOWY KLUB „OSIĄGALNIA”

LIPIEC Z MŁODZIEŻOWYM KLUBEM „OSIĄGALNIA”

Sierpień w klubie młodzieżowym „Osiągalnia”


Wrzesień w klubie młodzieżowym „Osiągalnia”


Październik w klubie młodzieżowym „Osiągalnia”


Listopad - zakończenie zajęć w klubie młodzieżowym „Osiągalnia”

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie