we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum” – kolejny etap realizacji projektu przed nami …


       W drugiej połowie kwietnia w Centrum Wsparcia Rodziny będą kontynuowane działania mające na celu wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej. W ramach tych działań na rok 2017 zaplanowano kontynuację poradnictwa rodzinnego, a także szereg nowych form wsparcia.  
        W bieżącym miesiącu kolejny raz odbędzie się specjalistyczne poradnictwo rodzinne- prawne i pedagogiczne. Od maja 2017 roku w Centrum Wsparcia Rodziny systematycznie odbywać się będzie specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne, psychologiczne, pedagogiczne i tak bardzo wyczekiwane, specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychiatryczne.
       Dla rodziców i opiekunów zaplanowano na ten rok warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zaś dla dzieci, których rodzice uczestniczą w owych warsztatach będą zorganizowane ciekawe zajęcia animacyjne. To nie koniec nowości w projekcie.
       Mając na uwadze rozwój i wsparcie najmłodszych, w 2017 roku dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych i przebywających w pieczy zastępczej, a także osób opuszających pieczę zastępczą zaplanowano szereg ciekawych warsztatów, w tym, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty wzmacniające pt. „Moje Emocje”. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia będzie zapewne 5 - dniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje między rodzicami, opiekunami a dziećmi, oraz bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
       W ramach promocji projektu i propagowania idei rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano w 2017 roku 4 spotkania informacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci.
       Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta w trakcie trwania całego projektu.  Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Żytniej 58, pokój nr 20 (I piętro), telefon kontaktowy: (54), 413-50-96 wewn. 63.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie