we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Działania w ramach projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”


W miesiącu grudniu 2017 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „SUKCES”. Odbiorcami projektu są osoby z terenu miasta Włocławek korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu przeszli Indywidualną Ścieżkę Reintegracji przygotowaną przez zespół merytoryczny w postaci doradcy zawodowego i psychologa. Głównym założeniem IŚR jest zindywidualizowane podejście do osoby, skoncentrowane na jej silnych stronach, umiejętnościach, preferencjach i potrzebach.

Uczestnicy objęci są również indywidualnym poradnictwem psychologicznym w formie osobistych konsultacji. W czasie ich trwania psycholog pomaga w lepszym zrozumieniu problemu oraz wspólnie z uczestnikiem określa sposoby przezwyciężenia trudnej sytuacji.

W ramach projektu funkcjonują 3 Grupy Samopomocowe. Podczas regularnych spotkań uczestnicy Grup Samopomocowych omawiają ważne dla ich społecznego funkcjonowania tematy. Grupy Samopomocowe stanowią forum wymiany doświadczeń i użytecznych informacji, ich funkcjonowanie przyczynia się do przezwyciężenia bezradności i izolacji, budując poczucie wartości i wzajemnego wsparcia wśród uczestników.

Beneficjenci projektu biorą również udział w grupowych warsztatach psychologicznych oraz grupowym doradztwie zawodowym.

Zakończył się natomiast cykl warsztatów z zakresu zdrowia, rodziny i pierwszej pomocy. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostali z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia, sposobami ich minimalizowania i eliminowania. Duży nacisk położony był na profilaktykę oraz wypracowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną zdrowia.

Wobec uczestników projektu zastosowane zostały działania środowiskowe. Prowadzone przez animatorów lokalnych inicjatywy mają na celu promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację beneficjentów i ich rodzin wokół pracy na rzecz środowiska lokalnego.

 

Opracował

Adam Znamierowski

Asystent Koordynatora Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie