we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum” – informacja


       W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w MOPR we Włocławku przez okres 4 tygodni, tj. do 30 sierpnia  2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:
  • nowoutworzone Centrum Wsparcia Rodziny,
  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
  • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
  • warsztaty 1-dniowe socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy i z dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
  • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Żytnia 58, p. 20 lub pod nr tel. 054 413 50 95 w. 63.

Opracowały:
Beata Mrozińska-Chlebowska
Dagmara Rutkowska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie