we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum 2” – przeczytaj, skorzystaj!


       Od 1 lipca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku kontynuuje realizację partnerskiego projektu Rodzina w Centrum.
       Obecny projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum 2” jest drugą edycją i kontynuacją działań mających  na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2018-2020.
W bieżącym roku w ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne-psychologiczne,
  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne-pedagogiczne,
  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne-prawne,
  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne,
  • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
  • warsztaty 1-dniowe socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy i z dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
  • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  • spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
       Zakres projektu został poszerzony o działania wspierające na terenie dwóch świetlic środowiskowych: Zefir i Zorza. W wymienionych placówkach odbywać się będą regularnie zajęcia socjoterapeutyczne oraz korepetycje z matematyki. Placówki wsparcia zostaną doposażone w sprzęty ułatwiające prowadzenie zajęć. W świetlicy Zorza planowany jest również remont.
       Udział w projekcie jest bezpłatny, rekrutacja ma charakter ciągły. Każdy uczestnik korzystający z proponowanych form wsparcia otrzyma zwrot kosztów dojazdu do Centrum Wsparcia Rodziny w postaci biletów MPK.  Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu osobistego w Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Żytniej 58, pokój 20 lub do kontaktu telefonicznego pod nr 54 413 50 95 w. 63.

Opracowały:
Beata Mrozińska-Chlebowska
Dagmara Rutkowska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie