we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Rodzina w Centrum 2” – przed nami aktywny rok


    Rozpoczynający się rok zapowiada się bardzo ciekawie. Beneficjenci projektu będą mogli korzystać w Centrum Wsparcia Rodziny z poradnictwa: pedagogicznego, prawnego, psychologicznego i psychiatrycznego. Zorganizujemy szereg warsztatów z materiałami dydaktycznymi i posiłkiem, tj. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, a podczas ich trwania zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, warsztaty socjoterapeutyczne jednodniowe oraz socjoterapeutyczne cykliczne zajęcia  „Moje emocje” dla dzieci uczęszczających do świetlic Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, warsztaty dla osób przebywających w pieczy zastępczej oraz szkolenia dla wolontariuszy.

    Na osoby opuszczające pieczę zastępczą czeka dziesięć bonów edukacyjnych o wartości 1000zł każdy do zrealizowania np. na kurs językowy.

    W lato planujemy zorganizować 5-dniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.

    W bieżącym roku odbędą się również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

     W dwóch świetlicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. w Zorzy i Zefirze prowadzone będą zajęcia wyrównujące braki szkolne z matematyki oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

     Zarówno Centrum Wsparcia Rodziny jak i świetlice Zorza i Zefir zostaną wyposażone w nowe materiały, zabawki dydaktyczne oraz sprzęt i wyposażenie. Nasze Centrum przejdzie również metamorfozę, którą z pewnością pochwalimy się.

     Wszelkich informacji o rekrutacji do projektu oraz o proponowanych formach wsparcia udzielamy w pokoju nr 20 przy ul. Żytniej 58 oraz pod nr telefonu 54 413 50 95 w. 63.

 

Opracowały:
Beata Mrozińska-Chlebowska
Dagmara Rutkowska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie