we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – I edycja”


Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – I edycja”

 Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 W okresie od kwietnia 2019r. do maja 2019r. 15 uczestników projektu wzięło udział w kursach zawodowych:

-   3 osoby ukończyły kurs „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP DO 1KV"

-   4 osoby ukończyły kurs „Pracownik gospodarczy”

-   8 osób ukończyło kurs „Fakturzysta – magazynier”

 Równolegle w ramach oferowanego wsparcia w projekcie realizowane było (do maja br.) indywidualne poradnictwo psychologiczne, w ramach którego uczestnicy projektu uzyskali profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają na co dzień.

 Kontynuowane są zajęcia grup samopomocowych, gdzie uczestnicy projektu omawiają ważne dla nich tematy, wymieniają doświadczenia
i informacje, uzyskują wzajemne wsparcie i pomoc. Grupa samopomocowa jest miejscem wymiany wskazówek i informacji, dzięki którym łatwiej przezwyciężać trudności życiowe i pokonywać codzienne problemy.

 Uczestnicy projektu wraz z osobami z ich otoczenia biorą udział w inicjatywach integracyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych. Inicjatywy te mają na celu promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację uczestników. Dotychczas odbyło się 7 działań, były to m.in.  warsztaty fotograficzne, hortiterapia, lekcje tradycji regionalnych oraz organizacja Dnia Dziecka.

 Od czerwca do września 2019r. 15 osób będzie realizowało 4 miesięczny staż zawodowy u wybranych pracodawców.

Opracowała:
Jolanta Słupczyńska

Asystent Koordynatora Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie