we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Uwaga !!! Dotyczy zakwalifikowania do udziału w projekcie!


Kandydaci na uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” proszeni
są o sprawdzanie swojej poczty elektronicznej również w zasobach SPAM.

 Koszty żłobka przy ul. Gniazdowskiego/Długiej nie będą refundowane

 Rodzice, którzy planują umieszczenie dziecka w żłobku tworzonym przez Gminę Miasto Włocławek przy ul. nie mogą być jednocześnie uczestnikami projektu AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA.

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia,
iż w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nie wystąpi podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą zostać przeznaczone na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 utworzone i finansowane z EFS w ramach realizacji projektu z Poddziałania 8.4.1, 8.4.2 lub 8.4.3 lub w okresie trwałości tych projektów (kryterium dostępu B.1.10). We wniosku o dofinansowanie realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wskazane jest, że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie zostanie przeznaczony na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 utworzone i finansowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS RPO WKP na lata 2014-2010 z poddziałania 8.4.1, 8.4.2 lub 8.4.3 lub utrzymywane w okresie trwałości tych projektów.

Projekt Gminy Miasta Włocławek dotyczy utworzenia nowych miejsc w żłobku integracyjnym i finansowania działalności bieżącej, wobec czego w tym przypadku wystąpiłoby podwójne finansowanie, zatem rodzice korzystający ze wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek nie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” RPKP.08.04.01-04-0038/18.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie